Традиционална кинеска медицина

Традиционалната кинеска  медициниа  постои во Кина  уште од пред 3000 години , Таа ги вклучува  акупунктурата , Qigong(Chi Kung), лековити билки и длабоки масажи  и многу други нешта .Повеке од 25 % од светската популација користат традицинална Кинеска медицина


Старите Кинези верувале  дека животната енергија qi  кружи кроз нас по акупунктурните мердиани и истата ерергија одговар на различните органи во телото .Силите која ја покренуваат енрагијата  помегуа двата пола се yin i yang  енергетските системи.


Во нормални  околности кај здравите луѓе  животната сила  кружи рамномерно ,одржуваеќи ја рамнотежата помеѓу силните елементи на yang и контролираеќи ги елементите на yin енеријата.Доколку се поремети  телесната енергетска рамнотежа  може да настане заболување
Во нормални  околности кај здравите луѓе  животната сила  кружи рамномерно ,одржуваеќи ја рамнотежата помеѓу силните елементи на yang и контролираеќи ги елементите на yin енеријата.Доколку се поремети  телесната енергетска рамнотежа  може да настане заболувањеСо применувањето на одредени искуствени знаења стари  иљадници години  терапефтот  ги активира одредените точки на мердианите и повторно ја воспоставува рамнотежата на yin-yang .Тие точки се викат акупуктурни точки а се активират со убод на игла (акупунктура )или со притисок на прст  (акупресура). Како и во другите гранки на холистичката медицина  така и во кинеската медицина се нагласува   поврзаноста на  телото ,умот и духот  односно нивниот однос кон  околината Кинеската медицина  има  за цел одржувањјето на доброто здравје и задоволство ,како и превенција на заболувањата но исто така е облик на дијагностика и начин на лечење. Човекот се посматра како битие кое го створила природата  и како такво битие тоа е подложно на природните закони. Човекот се лечи како целина  тоа е и причината зашто се ублажуват или пак се лечат сиптомите на тешките заболувања
Основни методи кои се развиле во кинескат медицина се
Акупунктура
Тui-na терапија
Рефлексо терапија
Билна Хербална медицина

Tags  Традиционална кинеска медицина,Traditional chinese medicine,Akusana studio 

0 comments:

Post a Comment